เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย

โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

อ่านเพิ่มเติม »