เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย
DGTi Roadshow 2021

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล มีหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา

อ่านเพิ่มเติม »
workshop-ai

DGA จัด LIVE บรรยาย ‘การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม »

DGA และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสร่ ยกระดับการให้บริการประชาชนเป็น

อ่านเพิ่มเติม »