เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

อ่านเพิ่มเติม »