Month: June 2020

โครงการ DGTi Roadshow 2020 เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการ DGTi Roadshow 2020 เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในงาน และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดร. ….  Read More