Month: July 2020

DGTi Center

DGA ผนึกกำลัง ม.เกษตรศาสตร์ ตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center (DGTi) ปั้นโมเดลบริการดิจิทัลภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลอย่างเป็นระบบ และเป็นแหล่งวิจัยรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะดึงดูดให้เกิดความร่วมมือทั้งจากมหาวิทยาลัย เอกชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และประชาชน ….  Read More

ประกาศแผนการขับเคลื่อน Digital government Technology and Innovation Center

DGA “ประกาศแผนการขับเคลื่อน Digital government Technology and Innovation Center” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Facebook Live “ประกาศแผนการขับเคลื่อน Digital government Technology and Innovation Center” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ….  Read More