Month: June 2021

ตัวช่วย AI ตรวจหาสาเหตุ “หลุมยุบ” ซ่อมถนนได้ทันใจในญี่ปุ่น

ตัวช่วย AI ตรวจหาสาเหตุ “หลุมยุบ” ซ่อมถนนได้ทันใจในญี่ปุ่น Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd. ทำการสำรวจถนนให้กับรัฐบาลท้องถิ่นและระดับชาติ โดยใช้เทคโนโลยี Zinrai Deep Learning System (ระบบเรียนรู้เชิงลึกซินไร) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งสามารถตรวจจับหลุมที่อยู่ต่ำกว่าผิวหน้าถนน ผลลัพธ์ที่ดีคือ ลดเวลาในการตรวจหาความผิดพลาดได้ถึง 90% พร้อมกับลดเวลาในการวิเคราะห์โดยมนุษย์โดยรวมลงครึ่งหนึ่ง และช่วยให้สำรวจได้ในระดับลึก 3-5 เมตรในระดับประสิทธิภาพเท่าเดิมคือ 1.5 เมตร จึงทำให้วิศวกรระบุตำแหน่งหลุมที่แท้จริงได้เร็วขึ้นอีกด้วย อ้างอิง: ….  Read More

Digital Transformation Live

Digital Transformation : โลกอนาคตกับดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัด LIVE งานแถลงข่าว The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – ….  Read More

DGA Speaker CDD

DGA ร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ พช. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายชัชวาล ชิดชัยมงคล ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ และนายสุดเขต เชยกลิ่นยศ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ โดยมีนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ….  Read More

หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยี AI มาใช้ประโยชน์ได้

หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยี AI มาใช้ประโยชน์ได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในภาครัฐ ลดความซ้ำซ้อนและลดทรัพยากรในการทำงาน, การสร้างมาตรฐานให้การทำงานและสามารถวัดผลได้, การแก้ปัญหาในการทำงานภาครัฐ และแก้ปัญหาการทุจริต – ลดการใช้ทรัพยากร ทั้งกำลังคนภาครัฐ งบประมาณ และลดการใช้เวลาในการทำงาน – เพิ่มผลิตภาพ การยกระดับการทำงานภาครัฐโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น – เพิ่มคุณภาพชีวิต ทั้งในฝั่งบุคลากรภาครัฐและในฝั่งประชาชน – นอกจากนี้ภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากมาย ซึ่งท่านสามารถติดตามตัวอย่างในเพจของเราเร็ว ๆ นี้ อ้างอิง: https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/

Digital Local Innovation

DGA หนุนท้องถิ่นยุคใหม่ ร่วมพันธมิตรจัดงานเสวนาออนไลน์ ‘ความก้าวหน้านวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อ อปท.’ พร้อมเทรนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการให้บริการปชช. เดินหน้าองค์กรสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ ทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ จ.พังงา จัดงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ ‘ความก้าวหน้านวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อ อปท.’ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อแชร์บทเรียนจาก ‘แม่เหียะโมเดล’ ขยายองค์ความรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ….  Read More

Training Local Gov 1

อบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 DGA ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 25 อปท. ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 โดย คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้การต้อนรับ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดรูปแบบการให้บริการ “ท้องถิ่นดิจิทัล” ที่จะเป็นต้นแบบและนำไปสู่การพัฒนาและอำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในการขอรับบริการภาครัฐผ่านดิจิทัล เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจและสอดคล้องกับความเป็น ….  Read More

AI หรือปัญญาประดิษฐ์

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญา ที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจำ แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ เป็นต้น ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง AI ในปัจจุบันมีความสามารถหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ – Machine Learning เป็นความสามารถในการเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพยากรณ์ผลลัพธ์ – ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เป็นเทคนิคที่ทำให้เครื่องเข้าใจภาษามนุษย์ ….  Read More

บทบาทของ AIGC (AI Government Center) ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ มีอะไรบ้าง?

บทบาทของ AIGC (AI Government Center) ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ มีอะไรบ้าง? สร้างเครือข่ายเพื่อมาช่วยผลักดันภาครัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคการศึกษา เพื่อให้ AI สร้างผลงานและแจ้งเกิดอย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มี Platform AI เพื่อต่อยอด นวัตกรรมและบริการด้าน AI มีการพัฒนาคุณภาพบริการประชาชน โดยการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับระบบการให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานในองค์กรและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน พัฒนาบุคลากรทางด้าน ….  Read More

AIGC หรือ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

AIGC หรือ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ AIGC หรือ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ โดยจะให้คำปรึกษา พัฒนา และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้งานกับงานภาครัฐ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานราชการและประชาชน ผ่านการสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยี AI ให้มีความพร้อมในด้านการนำมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ความรู้ ตลอดจนการสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์อีกด้วย *อย่าลืมตั้ง See First เพื่อทราบข่าวสารต่าง ๆ จาก AI Government Center: AIGC ก่อนใคร ….  Read More

การเกษตรแม่นยำสูง คืออะไร

การเกษตรแม่นยำสูง คืออะไร การเกษตรแม่นยำสูง หรือ Precision Agriculture คือ รูปแบบการเกษตรที่นำเอาเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมาใช้ภายในฟาร์ม เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในฟาร์มให้มีความเหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในเชิงประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร หัวใจสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตร คือ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเกษตรกรสามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พื้นที่เกินกว่าครึ่งของประเทศออสเตรเลียเป็นพื้นที่การเกษตรสำหรับการผลิตอาหาร มีทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยธุรกิจการส่งออกมีความสำคัญกับประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างมาก การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตรสำคัญจะต้องไม่เพียงเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตอาหารให้ได้มากขึ้น แต่จะต้องเพื่อให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืนด้วย การเกษตรแม่นยำได้รับความสนใจและนำมาใช้จริงในฟาร์มในหลากหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ Jessica Koch เจ้าของฟาร์ม Breezy Hill Ag เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่ได้นำการเกษตรแม่นยำ ….  Read More