Month: August 2021

Digital Transformation เปลี่ยนแปลงแนวความคิดอย่างไร

Digital Transformation เปลี่ยนแปลงแนวความคิดอย่างไร? Digital Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค ไม่เพียงแต่ภาคการปฏิบัติการที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เท่านั้น แต่สิ่งนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่องค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานตำแหน่งล่างสุดจะต้องมีส่วนร่วมในการปรับตัวไปสู่ยุค 4.0 นี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรสามารถแข่งขันในยุคนี้ได้ มุ่งหน้าสู่การทำ Digital Transformation 1. เปลี่ยนแปลง Customer Experience ของผู้บริโภค เมื่อทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยคำว่า “ดิจิทัล” การเข้าถึงผู้บริโภค เริ่มจากการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ผู้บริโภค นอกเหนือจากการแบ่งกลุ่มลูกค้าตาม พื้นที่ ….  Read More

เพื่อนใหม่ในโลกปัจจุบัน Chatbot

เพื่อนใหม่ในโลกปัจจุบัน “Chatbot” โลกปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือการเขียน ตอนนี้เริ่มมีใช้ข้อความผ่านแอปพลิเคชันเข้ามามีส่วนร่วมกับการสื่อสารในชีวิตของเราเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเราอาจได้ใช้งานกันมานานแล้ว และไม่ได้แค่คุยกับคนเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ไม่คาดคิด Chatbot จะมาเป็นคู่สนทนาที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้คนมากมาย ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Line App จนไปถึง Facebook Messenger ก็สามารถนำ Chatbot เข้ามาใช้งานได้ด้วย ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันด้านการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้การเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก ในเวลานี้พฤติกรรมผู้ใช้บริการเอง ก็ต้องการความรวดเร็วในการจับจ่ายใช้สอย ….  Read More

Digital Transformation สำคัญต่อธุรกิจ SME อย่างไร

Digital Transformation สำคัญต่อธุรกิจ SME อย่างไร? โลกเปลี่ยนไปแล้ว ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในชีวิต สังเกตุได้จากพฤติธรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทั้งการซื้อของ การทำธุรกรรมการเงิน การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ และอีกมากมาย เมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อก่อน หากเราต้องการจะซื้อของสักชิ้น จะต้องขับรถเพื่อไปที่ร้านหรือห้างสรรพสินค้า เดินเลือกซื้อสินค้า และชำระเงินด้วยเงินสด แต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย เพียงเข้าเว็บไซต์เพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการ จากนั้นจะพบว่ามีสินค้ามากมายให้คุณเลือก ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต จากนั้นสินค้าจะมาถึงให้ถึงหน้าบ้าน หรือแม้แต่ธุรกรรมทางการเงิน จากเมื่อก่อนหากต้องการโอนเงินไปยังผู้อื่น หรือขอเอกสารรับรองสถานภาพทางการเงินต้องไปดำเนินการที่ธนาคาร หรือผ่านตู้ ATM เท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ผ่านแอปพลิเคชั่น ….  Read More

Smart Farm การทำเกษตรสมัยใหม่

Smart Farm การทำเกษตรสมัยใหม่ ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรที่มีความมั่งคั่งในเรื่องของทรัพยากรทางด้านอาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ มีความเหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม พืชพรรณต่าง ๆ สามารถหาได้จากธรรมชาติรอบตัวเรา ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรจึงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไอที สื่อสาร เซ็นเซอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งนาโนเทคโนโลยี จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เปลี่ยนไร่นาและฟาร์มเกษตรทั้งหลาย ให้กลายมาเป็นไร่นาที่สุดแสนไฮเทค และทำให้ฟาร์มธรรมดา ๆ กลายมาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต ….  Read More

ฝีมือคนไทย “มดบริรักษ์”

ฝีมือคนไทย “มดบริรักษ์” หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์โควิด– 19 ควบคุมและพัฒนาระบบโดย ฟีโบ้ ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาด้วย 3 รูปแบบดูแลครบวงจร SOFA หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งแพทย์สามารถควบคุมทางไกลจากห้องควบคุมส่วนกลางให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมาย สามารถแสดงข้อมูลการรักษาหรือผลการตรวจที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของโรงพยาบาล และสามารถ video call สนทนาโต้ตอบกับผู้ป่วยได้แบบ real time CARVER เป็น Automated Guided Vehicle (AGV) ….  Read More

ผลิตเครื่องตรวจโควิด 19 ทางลมหายใจได้แล้ว

ผลิตเครื่องตรวจโควิด 19 ทางลมหายใจได้แล้ว ผลจากการวิจัยรายงานว่าเชื้อโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อผ่านละอองในอากาศได้เช่นเดียวกันกับการสัมผัสโดยตรง นั่นหมายความว่าเราสามารถตรวจหาไวรัสได้ผ่านลมหายใจของผู้ติดเชื้อ บริษัท Get Solutions จำกัด กับศูนย์วิจัยเทคโนโยลีควอนตัมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงสร้างเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์นาโนอินเตอร์เฟอร์โรเมตริก จุดคัดกรองที่สามารถตรวจจวัดหาผู้ติดเชื้อโควิดได้แบบ Real-time ซึ่งช่วยคัดแยกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านความไวในการตรวจวัด, ความละเอียด, ขอบเขตและเวลา เครื่องมือนี้ประกอบด้วยท่อนำคลื่นสองชิ้น โดยที่หนึ่งชิ้นจะถูกเคลือบผิวด้วยแอนติบอดี้ของโควิด-19 เมื่อจับเข้ากับแอนติเจนที่มีความจำเพาะเจาะจง จะส่งผลให้ลวดลายการแทรกสอดของแสงที่ตกลงบน CCD เปลี่ยนไป และวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี โดยที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะถูกเชื่อมโยงกันด้วนนาฬิกาอะตอมในระดับชิฟ โดยตอนนี้กำลังระทมทุมทุนกว่า ….  Read More

เก้าไร่ (Gaorai) ตัวช่วยเกษตรไทยแม่นยำ

เก้าไร่ (Gaorai) ตัวช่วยเกษตรไทยแม่นยำ เก้าไร่ (Gaorai) โมบายแอปพลิเคชั่น สตาร์ทอัพ AgTech ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตัวช่วยเกษตรไทยแม่นยำ ใช้ Data Analytics ช่วยบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อ… – ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น – เป็นแอปพลิเคชั่นตัวกลางนำอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนช่วยลดต้นทุนจากการจ้างแรงงานคนฉีดพ่นป้องกันผลผลิตทางการเกษตรจากศัตรูพืช – ช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรจากความแม่นยำของเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรแปลงใหม่ (พื้นที่ 30 ไร่ขึ้นไป) ในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูก ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ….  Read More

Blockchain ช่วยอุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างไร

 Blockchain ช่วยอุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างไร กล่าวถึงด้านการเกษตรถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และทุกประเทศก็มักจะทำกันอยู่แล้ว สำหรับประเทศไทยถือว่ามีความสำคัญระดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้และถ้าเราเอาเทคโนโลยี Blockchain มาช่วยในอุตสาหกรรมด้านการเกษตรจะสามารถช่วยในเรื่องใดได้บ้างกับเกษตรกรรมในบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ข้อมูลของอาหาร ระบบขนส่งในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตร ถ้ากล่าวถึงเรื่องการเกษตร อาหารคือสิ่งแรกที่พวกเรานึกถึง อุตสาหกรรมด้านอาหารในสมัยนี้ มีความทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทอาหาร เช่น อาหารออร์แกนิค Blockchain จะเข้ามาช่วยในเรื่องข้อมูลที่แม่นยำในการผลิต โดยผู้ผลิตและผู้บริโภคจะสามารถรู้ได้ว่าขั้นตอนการผลิตเป็นอย่างไร และในเรื่องของระบบขนส่งในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตร Blockchain ช่วยผู้ให้บริการในการส่งอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคก็จะทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในผู้ให้บริการนั้น ๆ ความถูกต้องของข้อมูลคือสิ่งสำคัญในทุก ๆ ธุรกิจ ….  Read More

ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

 ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด พฤติกรรมของผู้ใช้ในช่วง COVID-19 การไม่สัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญในการลดอัตราการติดเชื้อ COVID-19 และเกี่ยวข้องกับการลดลงของจำนวนผู้ใช้ธนบัตรและเหรียญในการซื้อสิ่งของ แต่หลายคนเลือกใช้วิธีที่ปลอดภัยกว่านั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสในการซื้อสิ่งของ ในปีนี้ สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าการเป็นสังคมไร้เงินสดที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศมากขึ้นอย่างไรก็ตามการระบาดในครั้งนี้ได้ลดลงระยะเวลาครึ่งหนึ่งแล้ว ในขณะที่อยู่บ้านความจำเป็นต้องการเงินสดก็ลดลงอย่างไม่น่าแปลกใจ เช่น การทำธุรกรรมที่เครื่องกดเงินสด ภายในไม่กี่เดือนคนในประเทศใช้เงินสดน้อยลงอย่างต่อเนื่องและหันมาใช้เงินมาผ่านแอปพลิเคชันกันมากขึ้น การชำระเงินแบบเรียลไทม์ แม้จะมีการนำประโยชน์จาก ‘Open Banking’ และ Internet of Things (IoT) มาช่วยเพื่อให้สามารถเปลี่ยนไปสู่โลกไร้เงินสดได้ แต่อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ถือเป็นดาบสองคม: การชำระเงินแบบเรียลไทม์ทำให้เกิดการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นอาชญากรไซเบอร์และธนาคารจึงต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการตามกรอบการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การก้าวไปด้วยกันกับสังคมไร้เงินสด ….  Read More

แม่เหียะโมเดล

แม่เหียะโมเดล นำร่องระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดแนวคิดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมมือกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบช่วยในการทำงานและส่งเสริมให้มีระบบบริหารงานในการอำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ด้านการให้บริการและเพิ่มช่องทางบริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยในกรณีเกิดการระบาดของเชื้อโรคและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้บริการและในตอนนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 หน่วยงาน จากทั่วประเทศ รูปภาพ: https://unsplash.com