Month: October 2021

OSS-เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการผ่าน e-service “ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้ววันนี้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56 แห่ง ที่ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ….  Read More