การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานด้านการแพทย์
ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของประเทศอังกฤษ (NHS) ได้นำโปรแกรม CaRi-Heart มาช่วยตรวจหาโรคหัวใจ ซึ่งสามารถทำนายได้ว่า หัวใจจะวายเมื่อไหร่ และช่วยระบุปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะเปิดตัวในโรงพยาบาล 15 แห่งทั่วประเทศอังกฤษ คาดว่าจะสามารถช่วยผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมากถึง 350,000 คนต่อปี

อ้างอิง:
https://www.bbc.com/news/technology-56566787