การนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้
การนำ AI เข้ามาช่วยตรวจหามะเร็งผิวหนังได้ด้วยการใช้ deep convolutional neural networks (DCNN) โดยวิเคราะห์ภาพระยะกว้างของผิวหนังของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ้างอิง:
https://news.mit.edu/2021/artificial-intelligence-tool-can-help-detect-melanoma-0402