การนำ AI มาใช้ในสถานการณ์ Covid-19 ในประเทศสิงคโปร์
NCS ได้ติดตั้งกล้องความร้อนเข้ามาช่วยในการวัดอุณหภูมิในสถานพยาบาล เพื่อลดการใกล้ชิดกับคนไข้ รวมถึงการนำโปรแกรม Robot Health Manager มาช่วยในการเฝ้าระวังบุคคลจากระยะไกลเพื่อตรวจจับบุคคลที่ไม่สบายโดยใช้การวิเคราะห์เสียงและวิดีโอ ซึ่งหุ่นยนต์จะระบุการตรวจสอบสัญญาณชีพ เซ็นเซอร์เสียงและท่าทางเพื่อตรวจจับอาการไอ

อ้างอิง:
https://www.healthcareitnews.com/news/apac/ai-powered-solutions-tackling-covid-19-and-beyond