ปัญญาประดิษฐ์ในภาคการเกษตร
นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ไม่ได้ปลูกผักและผลไม้บนพื้นดิน แต่ปลูกพืชบนแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ ซึ่งช่วยเก็บน้ำและสารอาหารที่พืชต้องการไว้ ใช้น้ำน้อยลง 90% และไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอีกด้วย

อ้างอิง:
https://www.bbc.com/thai/international-49963119