การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในด้านการรักษาความปลอดภัย
โดยที่บริษัทใหญ่ยักษ์ อย่าง IBM และ Microsoft ต่างมี AI Security โดย IBM จะใช้ชื่อว่าระบบ Watson และMicrosoft จะใช้ชื่อว่า Windows Defender เป็นแนวทางการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยที่มี AI เป็นพื้นฐานในโลกไซเบอร์

อ้างอิง:
https://interestingengineering.com/how-ai-is-helping-keep-you-safe-online-and-in-the-real-world