ตัวช่วย AI ตรวจหาสาเหตุ “หลุมยุบ” ซ่อมถนนได้ทันใจในญี่ปุ่น
Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd. ทำการสำรวจถนนให้กับรัฐบาลท้องถิ่นและระดับชาติ โดยใช้เทคโนโลยี Zinrai Deep Learning System (ระบบเรียนรู้เชิงลึกซินไร) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งสามารถตรวจจับหลุมที่อยู่ต่ำกว่าผิวหน้าถนน

ผลลัพธ์ที่ดีคือ ลดเวลาในการตรวจหาความผิดพลาดได้ถึง 90% พร้อมกับลดเวลาในการวิเคราะห์โดยมนุษย์โดยรวมลงครึ่งหนึ่ง และช่วยให้สำรวจได้ในระดับลึก 3-5 เมตรในระดับประสิทธิภาพเท่าเดิมคือ 1.5 เมตร จึงทำให้วิศวกรระบุตำแหน่งหลุมที่แท้จริงได้เร็วขึ้นอีกด้วย

อ้างอิง:
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/