โครงการ The Trevor Project เป็นองค์กรที่สนับสนุนด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในกลุ่ม LGBTQ
องค์กรสนับสนุนด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นกลุ่ม LGBTQ ในสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้งโครงการ The Trevor Project ขึ้น โดยองค์กรได้เปิดช่องทางติดต่อให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความมือถือและแชท โดยใช้เทคนิคทาง NLP ประมวลผลข้อความและวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของผู้ส่ง เพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาขององค์กรสามารถประเมินระดับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นที่ติดต่อเข้ามา และช่วยเลือกให้บริการที่เหมาะสมที่สุดแก่คนแต่ละคนอีกด้วย

หากใครสนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี! กับงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) ได้ที่นี่ https://dgti.dga.or.th/dgti-con/

อ้างอิง:
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/