ใช้ได้จริง! ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรค
เปลความดันลบ PETE (Patient Isolation and Transportation Chamber) หรือ พีท เปลปกป้อง ที่ออกแบบส่วนแคปซูลไร้โลหะ ให้แข็งแรง ปลอดภัย ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด สามารถนำผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์ CT SCAN ปอดได้ โดยไม่ต้องออกจากเปล ซึ่งจะช่วยลดการแพร่เชื้อ เรียกว่าเป็นตัวช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลได้อย่างดี

เปลปกป้องนี้ออกแบบโดยเอ็มเทค สวทช. ซึ่งทำงานร่วมกับทีมแพทย์ โดยได้นำไปใช้งานจริงแล้วจำนวน 5 ชุด ในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, โรงพยาบาลสนามเอราวัณ, มูลนิธิรวมน้ำใจ (คลองเตย), โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา

หากใครสนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี! กับงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) ได้ที่นี่ https://dgti.dga.or.th/dgti-con/

อ้างอิง:
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/