สิงคโปร์ใช้เลย! เครื่องตรวจลมหายใจ BreFence เช็คโควิด-19 รู้ผลเร็วใน 1 นาที
เครื่อง BreFence Go เป็นระบบตรวจลมหายใจ ทำงานโดยการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ในขณะที่คนหายใจออก มันจะผลิตชีวเคมีที่ทำปฏิกิริยากับเซลส์ของมนุษย์ ลักษณะเด่นของ VOC ในลมหายใจของคนที่สุขภาพดีจะมีความหลากหลายกว่าคนที่ป่วย ระบบนี้พัฒนาจากเทคโนโลยีตรวจจับมะเร็งของบริษัท Breathonix

ผลลัพธ์ที่ได้คือ นอกจากจะมีความแม่นยำสูงแล้ว ยังไม่ต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อแบบ PCR swab ไม่ทำให้ผู้เข้าตรวจรู้สึกลำบากเมื่อต้องถูกตรวจ มีการเผยผลตรวจในระยะเวลาที่รวดเร็ว แถมเครื่องก็ยังขนส่งง่าย ลดระยะเวลาในการรอตรวจและการฟังผล

หากใครสนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี! กับงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) ได้ที่นี่ https://dgti.dga.or.th/dgti-con/

อ้างอิง:
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/