ทำให้คนตาบอด ดูหนังโรงได้ด้วยแอปพลิเคชัน “พรรณนา”
การทำงานของ Pannana คือฟังเสียงของรายการที่ดำเนินอยู่ขณะนั้น เชื่อมต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูล ค้นหาเสียงบรรยายภาพ และเริ่มใช้เสียงบรรยายภาพที่คุณกำลังรับชมใน ณ ขณะนั้น

วิธีใช้
– เปิดแอป ดาวน์โหลดเสียงเสียงบรรยายภาพของหนังที่กำลังจะดู
– เปิด AD เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลให้เล่นเสียงตรงกับหนังที่ฉายอยู่
– หูข้างหนึ่ง ฟังเสียงบรรยายภาพจาก Pannana / หูอีกข้าง ฟัง เสียงจากหนัง

ข้อดีของแอปพลิเคชั่นนี้ก็คือ ช่วยเติมเต็มความรู้สึก เสียงบรรยายช่วยให้เราได้จินตนาการ เชื่อว่าคนพิการสามารถจินตนาการได้ดีกว่าคนทั่วไป จากนี้ไปคนพิการจะสะดวกมากขึ้น ไม่ถูกต้องแบ่งแยกอีกต่อไป

อ้างอิง:
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/