รอง ผอ.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า)
เปิดเผยว่า ได้ทำวิจัยโครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พัฒนาระบบ iMAP แสดงผลข้อมูลในรูปแบบแผนที่จากการบูรณาการข้อมูลแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลประชากร หรือข้อมูลที่ตั้งโรงงาน ตลาด ชุมชนแออัด ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกันจนนำไปสู่คำตอบที่บอกเราได้ว่าควรจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร ปัจจุบัน iMAP สามารถสนับสนุนการทำงานให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) และ ศบค. โดยใช้ภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพจากดาวเทียมมาช่วยกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจนนำไปสู่การควบคุมพื้นที่ระบาดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังช่วยคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น หากมีการเคลื่อนย้ายคน มีการล็อกดาวน์ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร โดยอาจจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิจัยและพัฒนาต่อไปในอนาคต

อ้างอิง:
https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/