Category: Digital

Digital Transformation เปลี่ยนแปลงแนวความคิดอย่างไร

Digital Transformation เปลี่ยนแปลงแนวความคิดอย่างไร? Digital Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค ไม่เพียงแต่ภาคการปฏิบัติการที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เท่านั้น แต่สิ่งนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่องค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานตำแหน่งล่างสุดจะต้องมีส่วนร่วมในการปรับตัวไปสู่ยุค 4.0 นี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรสามารถแข่งขันในยุคนี้ได้ มุ่งหน้าสู่การทำ Digital Transformation 1. เปลี่ยนแปลง Customer Experience ของผู้บริโภค เมื่อทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยคำว่า “ดิจิทัล” การเข้าถึงผู้บริโภค เริ่มจากการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ผู้บริโภค นอกเหนือจากการแบ่งกลุ่มลูกค้าตาม พื้นที่ ….  Read More

Digital Transformation สำคัญต่อธุรกิจ SME อย่างไร

Digital Transformation สำคัญต่อธุรกิจ SME อย่างไร? โลกเปลี่ยนไปแล้ว ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในชีวิต สังเกตุได้จากพฤติธรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทั้งการซื้อของ การทำธุรกรรมการเงิน การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ และอีกมากมาย เมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อก่อน หากเราต้องการจะซื้อของสักชิ้น จะต้องขับรถเพื่อไปที่ร้านหรือห้างสรรพสินค้า เดินเลือกซื้อสินค้า และชำระเงินด้วยเงินสด แต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย เพียงเข้าเว็บไซต์เพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการ จากนั้นจะพบว่ามีสินค้ามากมายให้คุณเลือก ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต จากนั้นสินค้าจะมาถึงให้ถึงหน้าบ้าน หรือแม้แต่ธุรกรรมทางการเงิน จากเมื่อก่อนหากต้องการโอนเงินไปยังผู้อื่น หรือขอเอกสารรับรองสถานภาพทางการเงินต้องไปดำเนินการที่ธนาคาร หรือผ่านตู้ ATM เท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ผ่านแอปพลิเคชั่น ….  Read More

แม่เหียะโมเดล

แม่เหียะโมเดล นำร่องระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดแนวคิดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมมือกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบช่วยในการทำงานและส่งเสริมให้มีระบบบริหารงานในการอำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ด้านการให้บริการและเพิ่มช่องทางบริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยในกรณีเกิดการระบาดของเชื้อโรคและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้บริการและในตอนนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 หน่วยงาน จากทั่วประเทศ รูปภาพ: https://unsplash.com

Digital Transformation Live

Digital Transformation : โลกอนาคตกับดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัด LIVE งานแถลงข่าว The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – ….  Read More

การเกษตรแม่นยำสูง คืออะไร

การเกษตรแม่นยำสูง คืออะไร การเกษตรแม่นยำสูง หรือ Precision Agriculture คือ รูปแบบการเกษตรที่นำเอาเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมาใช้ภายในฟาร์ม เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในฟาร์มให้มีความเหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในเชิงประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร หัวใจสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตร คือ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเกษตรกรสามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พื้นที่เกินกว่าครึ่งของประเทศออสเตรเลียเป็นพื้นที่การเกษตรสำหรับการผลิตอาหาร มีทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยธุรกิจการส่งออกมีความสำคัญกับประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างมาก การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตรสำคัญจะต้องไม่เพียงเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตอาหารให้ได้มากขึ้น แต่จะต้องเพื่อให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืนด้วย การเกษตรแม่นยำได้รับความสนใจและนำมาใช้จริงในฟาร์มในหลากหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ Jessica Koch เจ้าของฟาร์ม Breezy Hill Ag เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่ได้นำการเกษตรแม่นยำ ….  Read More

ตลาดเกษตรดิจิทัล

ตลาดเกษตรดิจิทัล วิกตอเรียเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเส้นใยรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียและคิดเป็นร้อยละ 27 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ ในการส่งออกอาหารและเส้นใยทั้งหมดของวิกตอเรียมีมูลค่า 14.2 พันล้านดอลลาร์ ด้วยเป้าหมายที่จะขยายการส่งออกเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2573 ความสามารถในการเข้าถึงตลาดใหม่และรักษาและปรับปรุงเงื่อนไขการเข้าถึงตลาดที่มีอยู่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความมีชีวิตและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคอาหารและเส้นใยของรัฐวิกตอเรียในออสเตรเลีย การเข้าถึงตลาดทางด้านธุรกิจของออสเตรเลียสามารถเข้าถึงเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกได้อย่างเท่าเทียมกันหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เนื่องจากมีเครือข่ายข้อตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางขึ้นชื่อเรื่องความสด สะอาดและปลอดภัย ร่วมถึงความใกล้ชิดกับตลาดเอเชียและสำหรับวิกตอเรียสิ่งที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะในสภาพอากาศและสภาพการเจริญเติบโตของการทำเกษตรที่เอื้ออำนวย อีกทั้งความต้องการอาหารคุณภาพระดับพรีเมียมและอาหารปลอดภัยในระดับสากลกำลังได้รับแรงสนับสนุนจากประชากรทั่วโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในการเติบโตและรักษาการเข้าถึงตลาดต่างประเทศภาคการเกษตรอาหารและเส้นใยของวิคตอเรียต้องพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อตกลงทางการค้า คือ สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน ออสเตรเลียได้จัดทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศคู่ค้าจำนวนมากและมีข้อตกลงใหม่หลายประการที่อยู่ระหว่างการเจรจา สำหรับการเกษตรโดยทั่วไปข้อตกลงทางการค้าจะระบุถึงข้อตกลงเกี่ยวกับภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี อย่างไรก็ตามการมีข้อตกลงทางการค้าไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการเข้าถึงตลาดในทางเทคนิค โดยปกติจะขอผ่านกระบวนการแยกต่างหากและสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเขตการค้าเสรีของออสเตรเลียเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (DFAT) ออสเตรเลียสถานะของการเจรจาเอฟทีเอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงที่บังคับใช้ สำหรับข้อตกลงการค้าเสรี DFAT ….  Read More

เกษตรก้าวไกลสู่เกษตรดิจิทัล

เกษตรก้าวไกลสู่เกษตรดิจิทัล เกษตรดิจิทัล คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบูรณาการการผลิตทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภค เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถเป็นข้อมูลและเครื่องมือในการทำอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อช่วยการตัดสินใจและเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น แนวโน้มการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการเกษตร กลุ่มเกษตรกรของรัฐวิกตอเรียมีส่วนร่วมของการส่งออกอาหารและเส้นใยอยู่หนึ่งในสามของออสเตรเลีย เนื่องจากความต้องการอาหารที่ผลิตในยุควิกตอเรียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ล้าน เป็นเกือบ 10,000 ล้านในช่วง 30 ปีข้างหน้า ชนชั้นกลางระดับโลกที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาเพื่อนบ้านของเราในเอเชียกำลังหนุนโอกาสในการเติบโตของการส่งออกอาหารและเส้นใย ในขณะที่มีความต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรกำลังเผชิญกับความท้าทายของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบปริมาณน้ำฝน เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงบ่อยขึ้นและการลดลงของปริมาณน้ำ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ เกษตรกรต้องคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและปรับปรุงผลผลิตให้ตรงกับความต้องการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีศักยภาพในการให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้และคว้าโอกาสในการเติบโต แต่ไม่ใช่แค่เรื่องของชาวนาเท่านั้น ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เริ่มทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมากขึ้น พวกเขาต้องการอาหารและเส้นใยคุณภาพสูงและผลิตอย่างยั่งยืนและต้องการทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขามาจากไหน ดังนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ดีขึ้นทำให้ผู้บริโภคอุ่นใจและเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร ….  Read More

National Symposium 18

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 session 3 “กระบวนการยุติธรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม นำเสนอมุมมองถึงองค์กรและหน่วยงานในยุค New Normal ว่าต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม Live ….  Read More

Blockchain

แนวโน้มการเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยีในช่วงระหว่าง 2021 – 2028 หากใช้สมมติฐาน เมื่อเทียบกับการวัด % ของอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) จะเห็นว่า Blockchain จะเป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มสูงสุด แม้ว่ามูลค่าการตลาดในปีนี้จะอยู่ที่ 395-พันล้านเหรียญในปี 2021 เป็น 48,394-พันล้านเหรียญ ในอีก 8 ข้างหน้า นั้นหมายถึงความนิยมเพิ่มขึ้นของ Blockchain น่าจะถึงขั้นสุดเมื่อเทียบกับเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงว่า ….  Read More

Video Library

วีดิทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ DGTi รวบรวมเนื้อหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีและทิศทางของนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐและเป็นศูนย์กลางแบบครบวงจรเพื่อผลักดันสนับสนุนภาครัฐให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย https://youtu.be/9hDTGO4aTZAhttps://youtu.be/jZslJCXD8-ghttps://youtu.be/ahL3_7B6I-shttps://www.youtube.com/watch?v=OGNFNKyZJr0&t=6shttps://www.youtube.com/watch?v=rulupZ5_XLkhttps://www.youtube.com/watch?v=Ck3qbnWCXIkhttps://www.youtube.com/watch?v=ub-JrZBSOs4&t=855shttps://www.youtube.com/watch?v=xdVLYo9X2gIhttps://www.youtube.com/watch?v=f3J7KQCKF0s