Category: Government

DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564

DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือDGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 หรือ “DGTi Local Government Awards 2021” ภายใต้ ‘โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล’ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 10 แห่งที่ได้รับรางวัล พร้อมกล่าวชื่นชมยินดีและแสดงวิสัยทัศน์นำไทยสู่ “รัฐบาลดิจิทัล” ….  Read More

OSS-เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการผ่าน e-service “ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้ววันนี้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56 แห่ง ที่ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ….  Read More

Digital Local Live 2021

งานพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 https://www.youtube.com/watch?v=iaApXFplayw&t=30s DGAThailand สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ จัดงานพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุน และส่งเสริมการขับเคลื่อนเพื่อการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม (ประธานกรรมการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล) และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาดิจิทัล) ในช่วงที่สองเป็นกิจกรรมสัมมนาและพูดคุยในรายละเอียดของโครงการฯ ….  Read More

DGA 56 Local Gov

DGA จับมือ 56 อปท.ต่อจิ๊กซอว์สู่ “องค์กรดิจิทัลท้องถิ่น” ทั่วประเทศด้วย “ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ใน 27 จังหวัด 4 ภูมิภาค สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เร่งขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเชิงรุก รับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ด้วย“ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล มุ่งสู่ “องค์กรดิจิทัลท้องถิ่น” ใน 27 จังหวัด 4 ….  Read More

DGA Speaker CDD

DGA ร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ พช. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายชัชวาล ชิดชัยมงคล ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ และนายสุดเขต เชยกลิ่นยศ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ โดยมีนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ….  Read More

Digital Local Innovation

DGA หนุนท้องถิ่นยุคใหม่ ร่วมพันธมิตรจัดงานเสวนาออนไลน์ ‘ความก้าวหน้านวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อ อปท.’ พร้อมเทรนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการให้บริการปชช. เดินหน้าองค์กรสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ ทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ จ.พังงา จัดงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ ‘ความก้าวหน้านวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อ อปท.’ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อแชร์บทเรียนจาก ‘แม่เหียะโมเดล’ ขยายองค์ความรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ….  Read More

Training Local Gov 1

อบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 DGA ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 25 อปท. ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 โดย คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้การต้อนรับ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดรูปแบบการให้บริการ “ท้องถิ่นดิจิทัล” ที่จะเป็นต้นแบบและนำไปสู่การพัฒนาและอำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในการขอรับบริการภาครัฐผ่านดิจิทัล เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจและสอดคล้องกับความเป็น ….  Read More

Muaklek-Workshop

สพร. ร่วมกับเทศบาลแม่เหียะ จัดอบรมระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน หรือ สพร. ร่วมกับเทศบาลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับเทศบาลหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดแนวคิดในการทำงานใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนำไปสู่การเป็นท้องถิ่นดิจิทัลที่สามารถให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน ได้อย่างยั่งยืน นายณัฐวัชร์ วรนพกุล (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) กล่าวว่า การจัดอบรมระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีเทศบาลตำบลหมวกเหล็กเป็นหน่วยงานนำร่อง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันช่วยผลักดันการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำไปขยายผลกับเทศบาลหรือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป

DGTi Roadshow 2021

Roadshow-2021

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล มีหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 มาตรา 8 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงได้ดำเนินการจัด โครงการ “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ” หรือ Digital Government Technology & Innovation Center (DGTi) ตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี พ.ศ 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ….  Read More

Bang Saray

DGA และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสร่ ยกระดับการให้บริการประชาชนเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” นายณัฐวัชร์ วรนพกุล (รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) หรือ สพร. พร้อมผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ เทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี โดยมีวิทยากรจาก เทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดย นางสาวอังคณา ปริยสิริ (รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ) มาบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ….  Read More