Category: Innovation

e-Books AI Service

ข้อมูลเผยแพร่ ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ จำนวนหน้า : 165 หน้า รายละเอียดโดยย่อ : AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นเทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญาที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจำ แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ เป็นต้น ….  Read More

Content-030

เมื่อคนหาย ประกาศหาตัวเอง! ไอเดียสุดเจ๋งจาก บีบีดีโอ กรุงเทพ มูลนิธิกระจกเงา ผ่านการนำเสนอรูปแบบใหม่ ในชื่อแคมเปญ THE MISSING PERSON REPORTERS ด้วยการทำให้คนหาย มาประกาศตามหาตัวเองได้เป็นครั้งแรก โดยแคมเปญนี้นำเสนอโดยการปล่อยวิดีโอของเหล่าดารา นักแสดง นางแบบ หรือ ผู้ประกาศข่าว ที่เราต่างคุ้นเคยหน้าตากันดี มาเปลี่ยนใบหน้าแบบสดๆ ผ่านเทคโนโลยี Deepfake AI เทคโนโลยี Machine Learning รูปแบบหนึ่งที่เป็นการประเมินผลและจำลองอัตลักษณ์และลักษณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา ….  Read More

Chatbot Platform Project

โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ และศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ ได้มีจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ ….  Read More

Content-029

เกาหลีใต้เปิดตัว แอพฯ ตรวจจับ “Deepfake” ลดปัญหาตัดต่อภาพไปใช้สื่ออนาจาร ออกแบบโดยทีมนักวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลีใต้ (KAIST) ผู้ใช้สามารถอัพโหลดรูปภาพต้องสงสัยลงในแอพฯ ได้เลย จากนั้นระบบจะตรวจสอบรูปภาพดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีค่าใช้งานอยู่ที่ 2,000 วอน หรือประมาณ 55 บาทต่อรูป เพียงเท่านี้ก็สามารถตรวจจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว เทคโนโลยีนี้จะเป็นการแก้ปัญหาการถูกตัดต่อรูปอนาจาร ที่หน่วยงานภาครัฐของเกาหลีใต้พยายามแก้ไขมาตลอด ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เว็บไซต์ของสำนักงานประธานาธิบดีมีคำร้องเรียนในกำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงต่อผู้ตัดต่อสื่อลามก โดยมีประชาชนร่วมลงชื่อกว่า 390,000 คน อ้างอิง: https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/

ฝีมือคนไทย “มดบริรักษ์”

ฝีมือคนไทย “มดบริรักษ์” หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์โควิด– 19 ควบคุมและพัฒนาระบบโดย ฟีโบ้ ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาด้วย 3 รูปแบบดูแลครบวงจร SOFA หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งแพทย์สามารถควบคุมทางไกลจากห้องควบคุมส่วนกลางให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมาย สามารถแสดงข้อมูลการรักษาหรือผลการตรวจที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของโรงพยาบาล และสามารถ video call สนทนาโต้ตอบกับผู้ป่วยได้แบบ real time CARVER เป็น Automated Guided Vehicle (AGV) ….  Read More

ผลิตเครื่องตรวจโควิด 19 ทางลมหายใจได้แล้ว

ผลิตเครื่องตรวจโควิด 19 ทางลมหายใจได้แล้ว ผลจากการวิจัยรายงานว่าเชื้อโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อผ่านละอองในอากาศได้เช่นเดียวกันกับการสัมผัสโดยตรง นั่นหมายความว่าเราสามารถตรวจหาไวรัสได้ผ่านลมหายใจของผู้ติดเชื้อ บริษัท Get Solutions จำกัด กับศูนย์วิจัยเทคโนโยลีควอนตัมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงสร้างเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์นาโนอินเตอร์เฟอร์โรเมตริก จุดคัดกรองที่สามารถตรวจจวัดหาผู้ติดเชื้อโควิดได้แบบ Real-time ซึ่งช่วยคัดแยกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านความไวในการตรวจวัด, ความละเอียด, ขอบเขตและเวลา เครื่องมือนี้ประกอบด้วยท่อนำคลื่นสองชิ้น โดยที่หนึ่งชิ้นจะถูกเคลือบผิวด้วยแอนติบอดี้ของโควิด-19 เมื่อจับเข้ากับแอนติเจนที่มีความจำเพาะเจาะจง จะส่งผลให้ลวดลายการแทรกสอดของแสงที่ตกลงบน CCD เปลี่ยนไป และวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี โดยที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะถูกเชื่อมโยงกันด้วนนาฬิกาอะตอมในระดับชิฟ โดยตอนนี้กำลังระทมทุมทุนกว่า ….  Read More

เก้าไร่ (Gaorai) ตัวช่วยเกษตรไทยแม่นยำ

เก้าไร่ (Gaorai) ตัวช่วยเกษตรไทยแม่นยำ เก้าไร่ (Gaorai) โมบายแอปพลิเคชั่น สตาร์ทอัพ AgTech ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตัวช่วยเกษตรไทยแม่นยำ ใช้ Data Analytics ช่วยบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อ… – ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น – เป็นแอปพลิเคชั่นตัวกลางนำอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนช่วยลดต้นทุนจากการจ้างแรงงานคนฉีดพ่นป้องกันผลผลิตทางการเกษตรจากศัตรูพืช – ช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรจากความแม่นยำของเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรแปลงใหม่ (พื้นที่ 30 ไร่ขึ้นไป) ในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูก ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ….  Read More

AI ตัวช่วย นักรังสีการแพทย์

AI ตัวช่วย นักรังสีการแพทย์ “ทีเซลส์” ร่วมกับ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย พัฒนานวัตกรรม “AI” รังสีการแพทย์ เสริมความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการขาดแคลน “นักรังสีการแพทย์” เหตุผลที่ต้องนำ AI มาเป็นตัวช่วยนักรังสีการแพทย์ก็เพราะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 พบว่า กระทรวงสาธารณสุข มี “นักรังสีการแพทย์”ทั้งสิ้น 1,771 คน ยังขาดอีก 1,000 คน กรอบขั้นต่ำ 2,700 ….  Read More

ทัพเรือ เชิญร่วมนิทรรศการ AI และ Big Data 2564 ออนไลน์เสมือนจริง

ทัพเรือ เชิญร่วมนิทรรศการ AI และ Big Data 2564 ออนไลน์เสมือนจริง กองทัพเรือ เชิญร่วมงานนิทรรศการ AI และ Big Data กองทัพเรือ ประจำปี 2564 แบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Exhibition) ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64 พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือ ….  Read More

เพนตากอนกำลังพัฒนา AI ให้สามารถมองเห็นอนาคต

เพนตากอนกำลังพัฒนา AI ให้สามารถมองเห็นอนาคต Global Information Dominance Experiments (GIDE) เทคโนโลยี AI ช่วยสั่งการที่จะทำให้เห็นอนาคตข้างหน้าก่อนมันจะเกิดขึ้น กล่าวไม่เกินจริงว่า AI และ Machine learning คือเทคโนโลยีที่จะทำให้มนุษย์ในทุก ๆ อุตสาหกรรมก้าวไปข้างหน้าอีกหลายก้าว ล่าสุดได้มีรายงานออกมาบอกว่า US Northern Command ได้กำลังพัฒนาโครงการที่ชื่อว่า “Global Information Dominance Experiments (GIDE)” อยู่ ….  Read More