Category: Technology

เพื่อนใหม่ในโลกปัจจุบัน Chatbot

เพื่อนใหม่ในโลกปัจจุบัน “Chatbot” โลกปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือการเขียน ตอนนี้เริ่มมีใช้ข้อความผ่านแอปพลิเคชันเข้ามามีส่วนร่วมกับการสื่อสารในชีวิตของเราเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเราอาจได้ใช้งานกันมานานแล้ว และไม่ได้แค่คุยกับคนเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ไม่คาดคิด Chatbot จะมาเป็นคู่สนทนาที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้คนมากมาย ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Line App จนไปถึง Facebook Messenger ก็สามารถนำ Chatbot เข้ามาใช้งานได้ด้วย ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันด้านการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้การเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก ในเวลานี้พฤติกรรมผู้ใช้บริการเอง ก็ต้องการความรวดเร็วในการจับจ่ายใช้สอย ….  Read More

Smart Farm การทำเกษตรสมัยใหม่

Smart Farm การทำเกษตรสมัยใหม่ ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรที่มีความมั่งคั่งในเรื่องของทรัพยากรทางด้านอาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ มีความเหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม พืชพรรณต่าง ๆ สามารถหาได้จากธรรมชาติรอบตัวเรา ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรจึงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไอที สื่อสาร เซ็นเซอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งนาโนเทคโนโลยี จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เปลี่ยนไร่นาและฟาร์มเกษตรทั้งหลาย ให้กลายมาเป็นไร่นาที่สุดแสนไฮเทค และทำให้ฟาร์มธรรมดา ๆ กลายมาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต ….  Read More

Blockchain ช่วยอุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างไร

 Blockchain ช่วยอุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างไร กล่าวถึงด้านการเกษตรถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และทุกประเทศก็มักจะทำกันอยู่แล้ว สำหรับประเทศไทยถือว่ามีความสำคัญระดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้และถ้าเราเอาเทคโนโลยี Blockchain มาช่วยในอุตสาหกรรมด้านการเกษตรจะสามารถช่วยในเรื่องใดได้บ้างกับเกษตรกรรมในบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ข้อมูลของอาหาร ระบบขนส่งในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตร ถ้ากล่าวถึงเรื่องการเกษตร อาหารคือสิ่งแรกที่พวกเรานึกถึง อุตสาหกรรมด้านอาหารในสมัยนี้ มีความทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทอาหาร เช่น อาหารออร์แกนิค Blockchain จะเข้ามาช่วยในเรื่องข้อมูลที่แม่นยำในการผลิต โดยผู้ผลิตและผู้บริโภคจะสามารถรู้ได้ว่าขั้นตอนการผลิตเป็นอย่างไร และในเรื่องของระบบขนส่งในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตร Blockchain ช่วยผู้ให้บริการในการส่งอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคก็จะทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในผู้ให้บริการนั้น ๆ ความถูกต้องของข้อมูลคือสิ่งสำคัญในทุก ๆ ธุรกิจ ….  Read More

ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

 ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด พฤติกรรมของผู้ใช้ในช่วง COVID-19 การไม่สัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญในการลดอัตราการติดเชื้อ COVID-19 และเกี่ยวข้องกับการลดลงของจำนวนผู้ใช้ธนบัตรและเหรียญในการซื้อสิ่งของ แต่หลายคนเลือกใช้วิธีที่ปลอดภัยกว่านั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสในการซื้อสิ่งของ ในปีนี้ สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าการเป็นสังคมไร้เงินสดที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศมากขึ้นอย่างไรก็ตามการระบาดในครั้งนี้ได้ลดลงระยะเวลาครึ่งหนึ่งแล้ว ในขณะที่อยู่บ้านความจำเป็นต้องการเงินสดก็ลดลงอย่างไม่น่าแปลกใจ เช่น การทำธุรกรรมที่เครื่องกดเงินสด ภายในไม่กี่เดือนคนในประเทศใช้เงินสดน้อยลงอย่างต่อเนื่องและหันมาใช้เงินมาผ่านแอปพลิเคชันกันมากขึ้น การชำระเงินแบบเรียลไทม์ แม้จะมีการนำประโยชน์จาก ‘Open Banking’ และ Internet of Things (IoT) มาช่วยเพื่อให้สามารถเปลี่ยนไปสู่โลกไร้เงินสดได้ แต่อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ถือเป็นดาบสองคม: การชำระเงินแบบเรียลไทม์ทำให้เกิดการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นอาชญากรไซเบอร์และธนาคารจึงต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการตามกรอบการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การก้าวไปด้วยกันกับสังคมไร้เงินสด ….  Read More

AI Chatbot มีประโยชน์อย่างไร

AI Chatbot มีประโยชน์อย่างไร ? เพราะการมีต้นทุนที่ต่ำ ประการแรกมันช่วยเพิ่มผลกำไรมากขึ้น และประการที่สองมันทำให้ราคาสินค้าหรือบริการของคุณมึราคาที่ลดลง ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งโปรแกรม Chatbot ก็เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณได้เหมือนกัน – มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลแบบ 24/7 ไม่ต้องรอคอยเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ดูแลลูกค้าอีกต่อไป เนื่องจาก Chatbot ทำงานทุกวันตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องหยุดพัก สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น • ลดต้นทุนในการจ้างพนักงาน ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อจ้างพนักงานในการตอบลูกค้า • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า จบปัญหาของการรอตอบแชทนานจากแอดมิน จนลูกค้าหนีหายไปได้เลย แถมเพิ่มโอกาสได้ยอดขายได้อีกด้วย • ….  Read More

Chatbot สุดยอดผู้ช่วยอัจฉริยะ

Chatbot “สุดยอดผู้ช่วยอัจฉริยะ” Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลอง บทสนทนาของมนุษย์ ที่สามารถสื่อสารผ่านข้อความหรือเสียงได้แบบ Real Time หรือที่เราเรียกกันว่าเทคโนโลยี Artificial Intelligent AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ใช้ในการโต้ตอบกับคู่สนทนา ซึ่งตัวโปรแกรมนี้จะถูกฝังตัวอยู่บน Server หรือ Application หรือโปรแกรม chat ต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ Chatbot นั้นมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ ….  Read More

บริการแบบแบ่งปันบริการ (Shared-Service) คืออะไร

บริการแบบแบ่งปันบริการ (Shared-Service) คืออะไร “ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิสวัสดิการประชาชนมีความหลากหลายเนื่องจากหลายสาเหตุ อย่างไรก็ตามกลุ่มที่อาจจะที่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อยากที่สุดอีกกลุ่ม คือ เด็กเปราะบาง ปัจจุบันเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางหรือเด็กและเยาวชนที่ต้องการได้รับความช่วย เหลือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556 มาตรา 32 เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ รูปแบบการสงเคราะห์ 1. เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพร้า 2. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 3. เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ เช่น ถูกจำคุก พิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์หย่า ….  Read More

เมื่ออินเดียขยับใช้อีธีเลี่ยม ในการยืนยันเอกสารใบประกาศนียบัตร

เมื่ออินเดียขยับใช้อีธีเลี่ยม ในการยืนยันเอกสารใบประกาศนียบัตร รัฐบาลของรัฐมหาราช ใน ประเทศอินเดีย เริ่มมีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอีเธอเลี่ยมบล๊อกเชนในการยืนยันเอกสารใบประกาศนียบัตรการศึกษา โดยสร้างความร่วมมือกับสตาร์อัพ ที่ชื่อ LegiDoc โดยสามารถใช้ยืนยันเอกสารได้กับมหาวิทยาลัย MIT, สิงคโปร์ มอลต้า และอีกหลายประเทศ เพื่อลดเวลาในการพัฒนาและสร้างมาตรฐาน Governance สำหรับต้นแบบเอกสารต่างๆที่จะดำเนินการต่อ ให้เป็น e-Government ที่นำไปใช้งานกับหน่วยงานหรือภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องไปเสียเวลากับการทำมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลให้มากนัก อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชนในการบริหารเอกสารและเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลก็ยังอาจจะมีช่องโหว่เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ควรมีมาตรการในการตรวจสอบและติดตามอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชนกับงานเอกสารต่างๆของภาครัฐต่อไป บทสรุป หัวใจของนวัตกรรมที่ทางรัฐบาลของรัฐมหาราชใช้ คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายพันธมิตร ที่มา ….  Read More

agriculture

ก้าวสู่เกษตร 5G

ก้าวสู่เกษตร 5G 10 กรณี 5G จะเปลี่ยนแปลงการเกษตรและเกษตรกรรมจากเทคโนโลยีการใช้โดรนปลูกพืชไปจนถึงการตรวจจับแมลงฟาร์มแห่งอนาคตจะใช้ 5G จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเกษตร 1. เกษตรแม่นยำ เกษตรแม่นยำหรือที่เรียกว่า การทำฟาร์มอัจฉริยะ ที่ใช้เกี่ยวกับการบำบัดที่แม่นยำกับพืชผล ดังนั้นแทนที่จะจัดการที่พื้นที่ทั้งหมดเหมือนกัน เกษตรกรสามารถระบุให้เลือกแต่ละแถวได้ สามารถลดทุกอย่างเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตตั้งแต่น้ำและอาหารไปจนถึงปุ๋ยและสารเคมีกำจัดวัชพืช เทคโนโลยี 5G มีความสำคัญต่อสิ่งนี้เนื่องจากรองรับบริการแบบเครื่องต่อเครื่อง (M2M) ทาง Simon Jordan นักฟิสิกส์เซนเซอร์อาวุโส ของ Cambridge Consultants กล่าวว่า เทคโนโลยี 5G ….  Read More

Computing

ยุคใหม่ของคอมพิวเตอร์ ภายในปี 2568 คอมพิวเตอร์ควอนตัม (Quantum Computing) จะเติบโตมากขึ้นและอุปกรณ์เชิงพาณิชย์รุ่นแรกจะสามารถจัดการกับปัญหาที่มีในโลกแห่งความเป็นจริงได้ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ชนิดใหม่นี้ที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือการจำลองปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ไม่คาดคิดเปิดช่องทางใหม่ในการพัฒนายา การคำนวณทางเคมีควอนตัมจะช่วยในการออกแบบวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ควบคุมการปล่อยมลพิษและช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในตอนนี้การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และวัสดุที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการลองผิดลองถูก ซึ่งหมายความว่าเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลานานและมีราคาแพงมาก คอมพิวเตอร์ควอนตัมอาจสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ในไม่ช้า ที่มา https://www.aqt.eu รูปภาพ: https://unsplash.com