เพื่อนใหม่ในโลกปัจจุบัน “Chatbot”

โลกปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือการเขียน ตอนนี้เริ่มมีใช้ข้อความผ่านแอปพลิเคชันเข้ามามีส่วนร่วมกับการสื่อสารในชีวิตของเราเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเราอาจได้ใช้งานกันมานานแล้ว และไม่ได้แค่คุยกับคนเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ไม่คาดคิด Chatbot จะมาเป็นคู่สนทนาที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้คนมากมาย ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Line App จนไปถึง Facebook Messenger ก็สามารถนำ Chatbot เข้ามาใช้งานได้ด้วย

ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันด้านการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้การเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก

ในเวลานี้พฤติกรรมผู้ใช้บริการเอง ก็ต้องการความรวดเร็วในการจับจ่ายใช้สอย โดยที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านของเวลาในการซื้อขายสินค้าและบริการ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้ธุรกิจต้องปรับตัว ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อให้ตนเองอยู่รอดในกระแสทุกอย่างในโลกดิจิตอล ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับตัวในทิศทางคือ Chatbot ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ได้พัฒนาเป็นอย่างมาก และได้ถูกนำมาใช้แพร่หลาย ในหลายวงการ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการบริการ ซึ่งก็รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับตัวในทิศทางคือ Chatbot ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ได้พัฒนาเป็นอย่างมาก และได้ถูกนำมาใช้แพร่หลาย ในหลายวงการ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการบริการ ซึ่งก็รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน

รูปภาพ: https://unsplash.com