ยุคใหม่ของคอมพิวเตอร์

ภายในปี 2568 คอมพิวเตอร์ควอนตัม (Quantum Computing) จะเติบโตมากขึ้นและอุปกรณ์เชิงพาณิชย์รุ่นแรกจะสามารถจัดการกับปัญหาที่มีในโลกแห่งความเป็นจริงได้ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ชนิดใหม่นี้ที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือการจำลองปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ไม่คาดคิดเปิดช่องทางใหม่ในการพัฒนายา การคำนวณทางเคมีควอนตัมจะช่วยในการออกแบบวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ควบคุมการปล่อยมลพิษและช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในตอนนี้การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และวัสดุที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการลองผิดลองถูก ซึ่งหมายความว่าเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลานานและมีราคาแพงมาก คอมพิวเตอร์ควอนตัมอาจสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ในไม่ช้า

ที่มา https://www.aqt.eu

รูปภาพ: https://unsplash.com