กิจกรรมของศูนย์ DGTi เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น
“DGTi Roadshow ท้องถิ่นดิจิทัล” DGTi Challenge 2021

ตารางกิจกรรม DGTi Roadshow
beginning
9
31
วัน/เดือน/ปี กำหนดการ
ตั้งแต่วันนี้ เปิดรับสมัคร
9 กรกฎาคม 2564 พิธีเปิดโครงการ DGTi Roadshow และการสัมมนา(online) ท่านสามารถติดตามและรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่นี่ >> Link <<

13.30-14.00 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ

14.00 – 14.10 น. ผู้บริหารและหน่วยงานพันธมิตรถ่ายภาพร่วมกัน

14.10 – 14.15 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด

14.15 – 15.25 น. พิธีเปิดกิจกรรมประกวด “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 – รับชม VTR พิธีเปิด – นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน – ร่วมพูดคุยถึงถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น โดย

  • นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  • ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

  • ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

15.25-16.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับกิจกรรมสัมมนา

– รับชม VTR พิธีเปิด
  • ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่ท้องถิ่นดิจิทัลด้วยเทศบาลต้นแบบแม่เหียะโมเดลฯ
  • ท้องถิ่นดิจิทัลด้วยแม่เหียะโมเดล ยกระดับการให้บริการประชาชน เทศบาลและองค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศ
– ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและการปฐมนิเทศ กิจกรรมสัมมนาและเสวนา โครงการ DGTi Challenge โดย
  • นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
– ถาม-ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการฯ

16.00 น. จบกิจกรรม

*Dress Code : Smart Casual **หมายเหตุ กรุณาเดินทางมาถึงล่วงหน้า 30 นาที-1 ชั่วโมง เนื่องจากมีการ SWAB TEST ก่อนเข้าพื้นที่การจัดงาน
23 กรกฎาคม 2564 10.00-11.30 น.ชี้แจงการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 >> download สไลด์ในงาน <<
10 สิงหาคม 2564 วันสุดท้ายของการรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

DGA เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล “สู่ท้องถิ่น” เปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล 2564”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดพิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล…

โครงการ “ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน” คืออะไร?

ในปีนี้นับเป็นปีแรกของโครงการและโครงการได้รับเกียรติรางวัลสมบทรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Award หมวดท้องถิ่นดิจิทัล…

ที่อยู่

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ
โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเรา

02-6126060
dgtichallenge@dga.or.th