ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดเวที 45 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ส่ง 46 ผลงานเข้าร่วมชิงชัย คับคั่งด้วยเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมกันพิจารณาและตัดสินสุดยอดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล DG Awards 2021

 

เพราะเทคโนโลยีดิจิทัล คือหัวใจสำคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารในด้านการให้บริการประชาชน

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เร่งผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มีโอกาสพิจารณาโครงการที่ส่ง 46 ผลงาน จาก 45 อปท. เข้าประกวดทั่วประเทศ มีความประทับใจ ได้เห็นถึงความตั้งใจและพยายามของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงานเข้าประกวดและนำเสนอผลงาน ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและสามารถพัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบของความเป็นท้องถิ่นดิจิทัลให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป รวมถึงแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของผู้นำองค์กรในการนำเทคโนโยลีดิจิทัลในปัจจุบันมาประยุกต์ในการให้บริการต่าง ๆ ตลอดจนได้นำเสนอแผนงานพัฒนาในอนาคตที่จะต่อยอดการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

#โครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล2565 #DGTi65 #NewNormal #NewJourney #ก้าวด้วยกันไปได้ไกลกว่า