ข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย
AI GOVERNMENT FRAMEWORK

หนังสือ กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

จำนวนหน้า : 100 หน้า

รายละเอียดโดยย่อ : กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นเทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญา ที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจำ แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ เป็นต้น ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

สารบัญ : กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ
บทที่ 1 ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนโลกอย่างไร
บทที่ 2 สถานการณ์ปัจจุบันและการดำเนินการ AI ในหน่วยงานภาครัฐ
บทที่ 3 งานประเภทใดบ้าง ต้องนำ เทคโนโลยี AI มาใช้งาน
บทที่ 4 วิธีการสร้างระบบ AI
บทที่ 5 วิธีเริ่มทำ โครงการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) สำหรับภาครัฐ
บทที่ 6 สรุป