ข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย
GovTech Foresight

หนังสือ อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย​

จำนวนหน้า : 88 หน้า

รายละเอียดโดยย่อ : อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยบริการดังกล่าวรัฐอาจจัดทำขึ้นเองหรือจัดหาผู้รับจ้างที่เป็นภาคเอกชนมาให้บริการแทนก็ได้

สารบัญ : อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย
บทที่ 1 ทำความรู้จักกับ Government Technology
บทที่ 2 Technology Foresight
บทที่ 3 ตัวอย่าง การมองอนาคต
บทที่ 4 ทำความรู้จักกับ Hype Cycle
บทที่ 5 การวัดระดับวุฒิภาวะ ด้านรัฐบาลดิจิทัลขององค์กร
บทที่ 6 การมองอนาคตเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล