เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย
Blockchain

หนังสือ การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ

AI GOVERNMENT FRAMEWORK

หนังสือ กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

GovTech Foresight

หนังสือ อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย

หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ