News & Event

News

Card image cap

May 26, 2023

       ...
ดูรายละเอียด
Card image cap

April 25, 2023

ส่งเสริมงานบริการประชาชนในท้องถิ่น สะดวก...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี 2565” หรือ “DGTi Local Government Awards 2022” ภายใต...
ดูรายละเอียด
Card image cap

April 19, 2023

โครงการ DGTi Roadshow 2020 เปิดตัวที่มหา...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุ...
ดูรายละเอียด
Card image cap

April 19, 2023

DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโ...
DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในพื้นที่ EECสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประ...
ดูรายละเอียด
Card image cap

September 7, 2022

พิธีเปิดโครงการโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้...
 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565 วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.โดยโครงการป...
ดูรายละเอียด
Card image cap

August 10, 2022

อบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บ...
DGA ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 18, 2022

การร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง DGA กับ Tech...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ Techsauce ที่รวบรวมเหล่าบรรดากูรูจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับทิศทางของ GovTech & AI สำหรับหน่วยงานภาคร...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 18, 2022

Digital Transformation : โลกอนาคตกับดิจิ...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัด LIVE งานแถลงข่าว The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 18, 2022

DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือDGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 หรือ “DGTi Local Government Awards 2021” ภายใต...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 18, 2022

DGA ร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากรในโครงการพัฒน...
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัชร์ วรนพ...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 18, 2022

DGA จับมือ 56 อปท.ต่อจิ๊กซอว์สู่ “องค์กร...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เร่งขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเชิงรุก รับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมดำเนินโครงการขับเค...
ดูรายละเอียด

Event

No results found.