Content About : Education

Card image cap

April 19, 2023

DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโ...
DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในพื้นที่ EECสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประ...
ดูรายละเอียด
Card image cap

April 19, 2023

โครงการ DGTi Roadshow 2020 เปิดตัวที่มหา...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุ...
ดูรายละเอียด