Content About : หน่วยงานรัฐ

Card image cap

April 19, 2023

DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโ...
DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในพื้นที่ EECสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประ...
ดูรายละเอียด
Card image cap

April 19, 2023

โครงการ DGTi Roadshow 2020 เปิดตัวที่มหา...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุ...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 11, 2022

DGA หารือร่วมกับสมาคมพันธมิตรด้านนวัตกรร...
จากความก้าวหน้าจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและ...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 11, 2022

DGA ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ดิจิ...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐ หรือ DGTi ได้ร่วมกับ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สสส. (ส...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 11, 2022

DGA จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับอีก 11 หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัย...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 11, 2022

DGA และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ เทศบา...
นายณัฐวัชร์ วรนพกุล (รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) หรือ สพร. พร้อมผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการดำเนิ...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 11, 2022

สพร. ร่วมกับเทศบาลแม่เหียะ จัดอบรมระบบกา...
สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน หรือ สพร. ร่วมกับเทศบาลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับเทศบาลหมวกเหล็ก จัง...
ดูรายละเอียด
Card image cap

August 10, 2022

อบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บ...
DGA ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมออนไลน์สำหรับระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 18, 2022

DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือDGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 หรือ “DGTi Local Government Awards 2021” ภายใต...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 18, 2022

DGA ร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากรในโครงการพัฒน...
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัชร์ วรนพ...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 18, 2022

DGA จับมือ 56 อปท.ต่อจิ๊กซอว์สู่ “องค์กร...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เร่งขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเชิงรุก รับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมดำเนินโครงการขับเค...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 18, 2022

งานพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมสัม...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ จัดงานพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมสัมมนา "โครงการขับ...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 18, 2022

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล...
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมอำนวยความสะ...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 18, 2022

Digital Transformation : โลกอนาคตกับดิจิ...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัด LIVE งานแถลงข่าว The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-...
ดูรายละเอียด
Card image cap

July 18, 2022

การร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง DGA กับ Tech...
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ Techsauce ที่รวบรวมเหล่าบรรดากูรูจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับทิศทางของ GovTech & AI สำหรับหน่วยงานภาคร...
ดูรายละเอียด