เมื่ออินเดียขยับใช้อีธีเลี่ยม ในการยืนยันเอกสารใบประกาศนียบัตร

รัฐบาลของรัฐมหาราช ใน ประเทศอินเดีย เริ่มมีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอีเธอเลี่ยมบล๊อกเชนในการยืนยันเอกสารใบประกาศนียบัตรการศึกษา โดยสร้างความร่วมมือกับสตาร์อัพ ที่ชื่อ LegiDoc โดยสามารถใช้ยืนยันเอกสารได้กับมหาวิทยาลัย MIT, สิงคโปร์ มอลต้า และอีกหลายประเทศ เพื่อลดเวลาในการพัฒนาและสร้างมาตรฐาน Governance สำหรับต้นแบบเอกสารต่างๆที่จะดำเนินการต่อ ให้เป็น e-Government ที่นำไปใช้งานกับหน่วยงานหรือภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องไปเสียเวลากับการทำมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลให้มากนัก อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชนในการบริหารเอกสารและเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลก็ยังอาจจะมีช่องโหว่เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ควรมีมาตรการในการตรวจสอบและติดตามอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชนกับงานเอกสารต่างๆของภาครัฐต่อไป บทสรุป หัวใจของนวัตกรรมที่ทางรัฐบาลของรัฐมหาราชใช้ คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายพันธมิตร

ที่มา https://cointelegraph.com/news/india-to-use-ethereum-blockchain-to-verify-diploma-certificates?fbclid=IwAR1ePdarEd4UH0JFKv1EENf-yLfJJADBl7X-EqTrsT8F1ILlySuomZL6pfc

รูปภาพ: https://unsplash.com