เมื่อการดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่การป้องกันด้วยวิธีการรับประทานอาหาร

ภายในปี 2568 ระบบการดูแลสุขภาพจะนำแนวทางด้านสุขภาพเชิงป้องกันมาใช้มากขึ้นโดยอาศัยวิทยาศาสตร์ที่กำลังพัฒนาอยู่นั้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารที่อุดมด้วยพืชและสารอาหารต่างๆ แนวโน้มนี้จะใช้เทคโนโลยี AI และความรู้ในเรื่องระบบชีววิทยาเกี่ยวกับบทบาทของไฟโตนิวเทรียน (phytonutrients) อาหารที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องสุขภาพของมนุษย์และผลลัพธ์ที่ได้ หลังจากการระบาดครั้งใหญ่ในปี 2563 สิ่งที่ไม่คาดคิดผู้บริโภคจะตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพพื้นฐานของตนเองและต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วยวิธีตามธรรมชาติเพื่อช่วยเสริมการป้องกันดูแลสุขภาพและมีความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโภชนาการ จึงทำให้อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกสามารถตอบสนองได้ด้วยการนำเสนอตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุดต่อไป

ที่มา https://brightseedbio.com

รูปภาพ: https://unsplash.com