เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย

DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม »