โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการผ่าน e-service “ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้ววันนี้

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56 แห่ง ที่ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานในด้านการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 5 ระบบ ได้แก่

– ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)
– ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
– ระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ (สำหรับพื้นที่ 150 ตร.ม.)
– ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารออนไลน์
– ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์

เพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนการทำงานภายในเทศบาล สามารถให้บริการได้อย่างฉับไว ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ต้องระมัดระวังทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่นี่ https://bit.ly/3AjphLv

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ผ่าน FB ได้ที่นี่ https://bit.ly/3kc3cZQ

#สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #เทศบาลตำบลมวกเหล็ก #โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล #ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ #DGTi #DGA #สพร