ความเป็นส่วนตัวแพร่หลายและการจัดลำดับความสำคัญ

แม้จะมีสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เร่งรีบที่เราได้เห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ตอนนี้เราเพิ่งเห็นส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็งด้านความเป็นส่วนตัว ทั้งจากมุมมองด้านกฎระเบียบและผู้บริโภค ห้าปีนับจากนี้ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลางจะมาถึงสถานะสินค้าและความสามารถของผู้บริโภคในการปกป้องและควบคุมทรัพย์สินข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะถูกมองว่าเป็นกฎมากกว่าข้อยกเว้น ในขณะที่การรับรู้และความเข้าใจยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องความแพร่หลายของการรักษาความเป็นส่วนตัวและเพิ่มขีดความสามารถก็คือเทคโนโลยีเพิ่มความเป็นส่วนตัว ภายในปี 2568 (PET) เทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นกระแสความนิยม สิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของกลยุทธ์ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยขององค์กรแทนที่จะเป็นส่วนประกอบเสริมที่รวมเข้าด้วยกันเท่านั้นที่เป็นไปตามเกณฑ์การปฏิบัติตามขั้นต่ำ ในขณะที่โลกยังขาดมาตรฐานความเป็นส่วนตัวระดับโลก องค์กรต่างๆ จะยึดแนวทางการรักษาความปลอดภัยที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ซึ่งให้ความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการปรับให้เข้ากับกฎระเบียบในภูมิภาคและความคาดหวังของผู้บริโภค ไม่คาดคิดว่าความพยายามเหล่านี้จะนำทีมงานต่างๆ มาทำงานร่วมกันและวัตถุประสงค์ในอันที่จะบรรลุป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นตัวแทนของข้อมูลความเป็นส่วนตัวและผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยภายในองค์กร

ที่มา https://www.enveil.com

รูปภาพ: https://unsplash.com