Tag: Agriculture

การเกษตรแม่นยำสูง คืออะไร

การเกษตรแม่นยำสูง คืออะไร การเกษตรแม่นยำสูง หรือ Precision Agriculture คือ รูปแบบการเกษตรที่นำเอาเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมาใช้ภายในฟาร์ม เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในฟาร์มให้มีความเหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในเชิงประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร หัวใจสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตร คือ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเกษตรกรสามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พื้นที่เกินกว่าครึ่งของประเทศออสเตรเลียเป็นพื้นที่การเกษตรสำหรับการผลิตอาหาร มีทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยธุรกิจการส่งออกมีความสำคัญกับประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างมาก การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตรสำคัญจะต้องไม่เพียงเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตอาหารให้ได้มากขึ้น แต่จะต้องเพื่อให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืนด้วย การเกษตรแม่นยำได้รับความสนใจและนำมาใช้จริงในฟาร์มในหลากหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ Jessica Koch เจ้าของฟาร์ม Breezy Hill Ag เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่ได้นำการเกษตรแม่นยำ ….  Read More

ตลาดเกษตรดิจิทัล

ตลาดเกษตรดิจิทัล วิกตอเรียเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเส้นใยรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียและคิดเป็นร้อยละ 27 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ ในการส่งออกอาหารและเส้นใยทั้งหมดของวิกตอเรียมีมูลค่า 14.2 พันล้านดอลลาร์ ด้วยเป้าหมายที่จะขยายการส่งออกเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2573 ความสามารถในการเข้าถึงตลาดใหม่และรักษาและปรับปรุงเงื่อนไขการเข้าถึงตลาดที่มีอยู่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความมีชีวิตและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคอาหารและเส้นใยของรัฐวิกตอเรียในออสเตรเลีย การเข้าถึงตลาดทางด้านธุรกิจของออสเตรเลียสามารถเข้าถึงเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกได้อย่างเท่าเทียมกันหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เนื่องจากมีเครือข่ายข้อตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางขึ้นชื่อเรื่องความสด สะอาดและปลอดภัย ร่วมถึงความใกล้ชิดกับตลาดเอเชียและสำหรับวิกตอเรียสิ่งที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะในสภาพอากาศและสภาพการเจริญเติบโตของการทำเกษตรที่เอื้ออำนวย อีกทั้งความต้องการอาหารคุณภาพระดับพรีเมียมและอาหารปลอดภัยในระดับสากลกำลังได้รับแรงสนับสนุนจากประชากรทั่วโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในการเติบโตและรักษาการเข้าถึงตลาดต่างประเทศภาคการเกษตรอาหารและเส้นใยของวิคตอเรียต้องพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อตกลงทางการค้า คือ สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน ออสเตรเลียได้จัดทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศคู่ค้าจำนวนมากและมีข้อตกลงใหม่หลายประการที่อยู่ระหว่างการเจรจา สำหรับการเกษตรโดยทั่วไปข้อตกลงทางการค้าจะระบุถึงข้อตกลงเกี่ยวกับภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี อย่างไรก็ตามการมีข้อตกลงทางการค้าไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการเข้าถึงตลาดในทางเทคนิค โดยปกติจะขอผ่านกระบวนการแยกต่างหากและสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเขตการค้าเสรีของออสเตรเลียเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (DFAT) ออสเตรเลียสถานะของการเจรจาเอฟทีเอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงที่บังคับใช้ สำหรับข้อตกลงการค้าเสรี DFAT ….  Read More

เกษตรก้าวไกลสู่เกษตรดิจิทัล

เกษตรก้าวไกลสู่เกษตรดิจิทัล เกษตรดิจิทัล คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบูรณาการการผลิตทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภค เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถเป็นข้อมูลและเครื่องมือในการทำอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อช่วยการตัดสินใจและเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น แนวโน้มการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการเกษตร กลุ่มเกษตรกรของรัฐวิกตอเรียมีส่วนร่วมของการส่งออกอาหารและเส้นใยอยู่หนึ่งในสามของออสเตรเลีย เนื่องจากความต้องการอาหารที่ผลิตในยุควิกตอเรียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ล้าน เป็นเกือบ 10,000 ล้านในช่วง 30 ปีข้างหน้า ชนชั้นกลางระดับโลกที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาเพื่อนบ้านของเราในเอเชียกำลังหนุนโอกาสในการเติบโตของการส่งออกอาหารและเส้นใย ในขณะที่มีความต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรกำลังเผชิญกับความท้าทายของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบปริมาณน้ำฝน เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงบ่อยขึ้นและการลดลงของปริมาณน้ำ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ เกษตรกรต้องคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและปรับปรุงผลผลิตให้ตรงกับความต้องการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีศักยภาพในการให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้และคว้าโอกาสในการเติบโต แต่ไม่ใช่แค่เรื่องของชาวนาเท่านั้น ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เริ่มทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมากขึ้น พวกเขาต้องการอาหารและเส้นใยคุณภาพสูงและผลิตอย่างยั่งยืนและต้องการทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขามาจากไหน ดังนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ดีขึ้นทำให้ผู้บริโภคอุ่นใจและเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร ….  Read More

agriculture

ก้าวสู่เกษตร 5G

ก้าวสู่เกษตร 5G 10 กรณี 5G จะเปลี่ยนแปลงการเกษตรและเกษตรกรรมจากเทคโนโลยีการใช้โดรนปลูกพืชไปจนถึงการตรวจจับแมลงฟาร์มแห่งอนาคตจะใช้ 5G จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเกษตร 1. เกษตรแม่นยำ เกษตรแม่นยำหรือที่เรียกว่า การทำฟาร์มอัจฉริยะ ที่ใช้เกี่ยวกับการบำบัดที่แม่นยำกับพืชผล ดังนั้นแทนที่จะจัดการที่พื้นที่ทั้งหมดเหมือนกัน เกษตรกรสามารถระบุให้เลือกแต่ละแถวได้ สามารถลดทุกอย่างเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตตั้งแต่น้ำและอาหารไปจนถึงปุ๋ยและสารเคมีกำจัดวัชพืช เทคโนโลยี 5G มีความสำคัญต่อสิ่งนี้เนื่องจากรองรับบริการแบบเครื่องต่อเครื่อง (M2M) ทาง Simon Jordan นักฟิสิกส์เซนเซอร์อาวุโส ของ Cambridge Consultants กล่าวว่า เทคโนโลยี 5G ….  Read More