Tag: Bang Saray

Bang Saray

DGA และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสร่ ยกระดับการให้บริการประชาชนเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” นายณัฐวัชร์ วรนพกุล (รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) หรือ สพร. พร้อมผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ เทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี โดยมีวิทยากรจาก เทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดย นางสาวอังคณา ปริยสิริ (รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ) มาบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ….  Read More