Tag: Blockchain

เมื่ออินเดียขยับใช้อีธีเลี่ยม ในการยืนยันเอกสารใบประกาศนียบัตร

เมื่ออินเดียขยับใช้อีธีเลี่ยม ในการยืนยันเอกสารใบประกาศนียบัตร รัฐบาลของรัฐมหาราช ใน ประเทศอินเดีย เริ่มมีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอีเธอเลี่ยมบล๊อกเชนในการยืนยันเอกสารใบประกาศนียบัตรการศึกษา โดยสร้างความร่วมมือกับสตาร์อัพ ที่ชื่อ LegiDoc โดยสามารถใช้ยืนยันเอกสารได้กับมหาวิทยาลัย MIT, สิงคโปร์ มอลต้า และอีกหลายประเทศ เพื่อลดเวลาในการพัฒนาและสร้างมาตรฐาน Governance สำหรับต้นแบบเอกสารต่างๆที่จะดำเนินการต่อ ให้เป็น e-Government ที่นำไปใช้งานกับหน่วยงานหรือภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องไปเสียเวลากับการทำมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลให้มากนัก อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชนในการบริหารเอกสารและเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลก็ยังอาจจะมีช่องโหว่เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ควรมีมาตรการในการตรวจสอบและติดตามอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชนกับงานเอกสารต่างๆของภาครัฐต่อไป บทสรุป หัวใจของนวัตกรรมที่ทางรัฐบาลของรัฐมหาราชใช้ คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายพันธมิตร ที่มา ….  Read More

Blockchain

แนวโน้มการเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยีในช่วงระหว่าง 2021 – 2028 หากใช้สมมติฐาน เมื่อเทียบกับการวัด % ของอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) จะเห็นว่า Blockchain จะเป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มสูงสุด แม้ว่ามูลค่าการตลาดในปีนี้จะอยู่ที่ 395-พันล้านเหรียญในปี 2021 เป็น 48,394-พันล้านเหรียญ ในอีก 8 ข้างหน้า นั้นหมายถึงความนิยมเพิ่มขึ้นของ Blockchain น่าจะถึงขั้นสุดเมื่อเทียบกับเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงว่า ….  Read More

Blockchain

e-Books Blockchain-V2

ข้อมูลเผยแพร่ ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือฉบับภาษาไทย หนังสือ การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ จำนวนหน้า : 192 หน้า รายละเอียดโดยย่อ : เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคดิจิทัล ซึ่งได้รับความสนใจและทำการศึกษากันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากเทคโนโลยี Blockchain จะเข้ามาปฏิวัติโลกธุรกิจ และแวดวงการเงินการธนาคารแล้ว ยังมีบทบาทในการยกระดับการบริหารงานภาครัฐเพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) รวมถึงการเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนไปสู่ความสะดวกสบายมากขึ้น เช่นเดียวกับอิทธิพลของโลกออนไลน์ในขณะนี้ ดังนั้นนักวางแผน นักกลยุทธ์ ตลอดจนผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ จึงควรตระหนักถึงอิทธิพล และผลกระทบของเทคโนโลยี ….  Read More