Tag: DGTi Live

Live

DGTi Live

การร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง DGA กับ Techsauce ในหัวข้อ GovTech Foresight และ AI Government Framework สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ Techsauce ที่รวบรวมเหล่าบรรดากูรูจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับทิศทางของ GovTech & AI สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อโซเชียลมีเดียครั้งแรกของประเทศไทย ในงาน LIVE เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐ หัวข้อ “วิสัยทัศน์ของผู้นำในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Government Technology ….  Read More