Tag: Workshop AI

workshop-ai

Workshop AI

DGA จัด LIVE บรรยาย ‘การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัด LIVE บรรยายในหัวข้อ ‘การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ’ ผ่านช่องทาง YouTube เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัชร์ วรนพกุล (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) ….  Read More